Ön Başvuru Formu

Aile Danışmanlığının Önemi

Pek çok kişi tarafından çift ya da evlilik danışmanlığı olarak da bilinen aile danışmanlığı; bu alanda eğitim almış uzman kişiler tarafından verilen ve özellikle anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile arasındaki sorunları çözmeye dayanan bir danışmanlık türü olarak açıklanabilmekte. Kimi özel durumlarda çekirdek aile dışında kalan aile bireylerini de kapsayabilen bu alanda, kişiler tek başına ele alınmamakta ve aile içerisindeki rolleri dahilinde değerlendirilmekte. Aile içi çatışmalar, iletişim problemleri, sözlü ya da fiziksel şiddet, eşler arasında görülen ilişki problemleri, ebeveyn ve çocuk ya da çocuklar arasında yaşanan problemler, boşanma süreci, şehir değişikliği ve adaptasyon, aileye yeni bir üyenin katılımı veya vefat durumları, aldatma, ciddi sağlık problemleri, bireylerden bir ya da daha fazla kişinin evden ayrılması, ikinci evlilikler, üvey anne, baba ya da kardeşler ve genel anlamda sağlıklı bir ilişki kurma isteği konularında destek sunabilen bir aile danışmanı; her bireyin görevleri, sorumlulukları, gereksinimleri, rolleri, inançları, değerleri, tutumları ve aile içerisindeki uyumuna yönelik yönlendirmeler yapabilmekte. Son dönemin sıkça tercih edilen meslekleri arasında yerini alan aile danışmanlığı sayesinde ise birçok aile, kurdukları sağlıklı iletişim ve uyumlu hale gelen yaşam tarzları ile daha mutlu bir hayat sürebilmekte.

Aile içerisinde yer alan her bireyin varlığını bu kurumun bir üyesi olarak sürdürebilmesi amacı ile gerekli davranış, düşünce ve becerilere sahip olması gerekmekte. Bu süreçler kimi zaman dışsal faktörler ya da aile bireylerinin gelişim ve değişimleri sonucunda olumsuz yönde etkilenebilmekte. Sürece uyum sağlama, kalıpların dışına çıkma ve yeniliğe ayak uydurma gibi zorlu birtakım sınavların verilmesini şart koşan bu anlarda ise duruma farklı açılardan yaklaşmayı mümkün kılan aile danışmanları ile krizler, normalden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde çözülebilmekte. Aile sisteminde oluşan kaygının önüne geçen ve bunun için de ailede var olan kısıtlamaların ya da bakış açılarının esneklik kazanmasına destek veren bu uzmanlar; danışmanlıkları boyunca ailenin dinamiğini, kültürel yapısını, güç dengesini, duygusal yakınlıklarını, ait olma durumlarını, kurallarını ve inançlarını göz önünde bulunduran ve sürdürülebilir özelliği bulunan bir yol haritası da oluşturmakta. Her bir aile üyesinin, aileye ilişkin algılarını paylaştığı terapiler süresince aile üyelerine; empatinin nasıl sağlanması gerektiğine, geribildirimlerin önemine, farkındalık düzeyinin artması sonucu elde edilecek kazanımlara ve aynı paralelde gelişecek sağlıklı iletişime dair bilgiler ve tavsiyeler de verilmekte. Yaşam hikayesi alma, genogram olarak da bilinen soyağacı çalışması, derecelendirme, ev ödevleri, yeniden tanımlama, döngüsel sorular, aile heykeli oluşturma ve yeniden çerçeveleme gibi tekniklerin kullanıldığı aile danışmanlığında; aslında temel amaç, aile içerisinde yer alan davranış ve etkileşimlerin aile bireylerini nasıl etkilediğini anlamak ve buna göre iyileştirici metotlar sunmak. Bununla birlikte sorunları çözebilmek adına aileye ilişkin tüm iç ve dış kaynakları keşfetmek de önem taşımakta. Durum, olay, duygu ya da düşüncelere yönelik olarak aile bireylerinin zihninde, olumlu yönde değişen her tablo ise devamında aileye huzur, uyum, güven ve mutluluk getirmekte.

Hem rehberlik hem de danışmanlık hizmetinin verildiği aile danışmanlığında; özellikle kalabalık şehir yaşamlarının, iş stresinin, eğitimdeki dengesizliklerin ya da diğer olumsuz faktörlerin tehdit ettiği aile yapısını, daha sağlam temeller üzerine yeniden inşa etme amacı ile oldukça etkili ve bilimsel modellerden yararlanılmakta.

Bugünün ve geleceğin gözde meslekleri arasında yerini alan bu uzmanlık; sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, çocuk gelişimi ve hemşirelik gibi bölümlerden mezun olan ve devamında aile danışmanlığı uzaktan eğitim programını başarı ile tamamlayarak, sertifika alma hakkını kazanan herkes tarafından uygulanabilmekte. İlgili bölümden mezun olan ve kamu kurumlarında çalışmak, aile mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde hizmet vermek, belediyelerin kadın ve aile sağlığı merkezlerinde çalışmak ya da aile danışmanı unvanına sahip olup kendi merkezini açmak isteyen herkesin katılabileceği aile danışmanlığı uzaktan eğitim programı; alanında uzman hocaları ve tam anlamıyla yeterlilik kazandıran eğitim içeriği ile Tecrübe Eğitim Kurumları bünyesinde de verilmekte. Siz de bu popüler eğitime katılmak ve toplumun bu en küçük birimine fayda sağlamak isterseniz, Tecrübe çatısı altında kaydınızı hemen yaptırabilirsiniz.