Ön Başvuru Formu

Uzaktan Öğretimde Öğrenme Hızı

Birçok farklı alanda sertifikalı eğitimlerin sunulduğu ve bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunulduğu uzaktan eğitim merkezlerinin belki de en çok tercih edilme sebeplerinden biri de kişisel öğrenme hızına pozitif yönde hizmet etmesi. Formal eğitim süreçlerinde, katılımcının yani öğrencinin sisteme her anlamda dahil olması beklenirken; uzaktan eğitimlerde katılım zamanı ve sıklığı, tamamen öğrencinin anlama, öğrenme, kavrama ve bilgiden tatmin olma süreçlerine paralel ilerlemekte. Bu açıdan bakıldığında uzaktan öğretimde öğrenme hızının, eğitim standardını arttırdığı ve daha kalıcı bir bilgiye zemin hazırladığı da söylenebilmekte. Kamuya ve özel sektöre kalifiye iş gücü kazandıran, hemen her alanda uzmanların yetişmesine katkıda bulunan ve sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı veya anlaşmalı üniversitelerden onaylı sertifikalar ile eğitim kalitesini ve geçerliliğini layıkıyla ispatlayan Tecrübe Eğitim Kurumları da bilginin bellekte uzun süreli yer alması ve hatta hayat boyu korunması adına öğrenme hızını etkileyen uyaranlar üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve yine bu bağlamda hedef kitlesine kişiye özel nitelikler barındıran öğretim şansını sunmakta.

Bilginin işlenme ve kullanılma süresi olarak tanımlanabilen öğrenme hızı, kişilerin zeka seviyesinden farklı olarak öğrenme alışkanlıklarına dair ipuçları sunan bir konu olarak ele alınmakta. Her bireyin farklı öğrenme hızı olduğunu kabul ederek, bu düşünce üzerine sistemli bir şekilde kurulan uzaktan öğretim modelinde; kişilere farklı sürelerde, aynı hedefe, aynı kalitede ulaşma imkanı sunulmakta. Katı süreler ile sınırlandırılmayan, zaman ve mekan esnekliği fırsatı tanıyan ve tüm bunların sonucunda en etkin öğrenme anının yakalanabilmesine olanak veren uzaktan eğitim programları; öğrenme hızını birebir etkileyen problem çözme, yorum yapma, araştırma, örneklendirme, yardım alma, soru sorma ve benzeri süreçlerin de katılımcılara özel olmasına ve bu paralelde eğitimin tam anlamıyla verimli neticelendirilmesine katkıda bulunmakta. Özellikle dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşayan, yoğun çalışan, zaman yönetiminde zorluklar çeken, gün içerisinde farklı öncelikleri bulunan ve tüm iç veya dış faktörlere rağmen profesyonel bir eğitim almak isteyen herkes için en iyi seçenek olarak kabul edilen uzaktan eğitim; öğrenim ve yaşam dengesinin de en doğru şekilde kurulmasına yardımcı olmakta.

Günümüzde bir hedeften ziyade bir ihtiyaç olan başarı unsurunu destekleyici maddeler barındıran bu model; dinlenmeye, sosyal aktivitelere ve ihtiyaçlara zaman ayırma konusunda kişilere özgürce hareket etme şansını vermesi bakımından tam anlamıyla bir motivasyon olgusu da yaratmış bulunmakta

Öğrenme hızını doğrudan etkileyen bu motivasyon ile katılımcılar, dahil oldukları uzaktan öğretimde kendi eğitim çizelgelerini hazırlama ve en uygun zamanda öğrenime katılma fırsatını yakalamakta. Sağlıklı bir eğitimin yapı taşlarından olan motivasyonun, öğrenme hızını bu derece etkileme nedeni ise tam da bu noktada kişinin öğrenmeye hem fiziksel hem de psikolojik anlamda yüzde yüz hazır olması olarak kabul edilmekte. Rekabetin hem sosyal hem de mesleki her ortamda karşımıza çıktığı ülkemizde ve dünyada; içerik, teknik ve ilke bakımından destekleyici ve yeterli sayılan uzaktan eğitimde, yine öğrenme hızını arttıracak birtakım yöntemlere de yer verilmekte. Konular hakkında ön araştırma bilgisi sunmak, güncel yaşamdan örnekler vermek, akılda kalıcı semboller ve simgeler kullanmak, süresiz kaynaklar sunmak ve konular arası bağlantılı geçişler yapmak olarak özetlenebilecek bu yöntemler ile kişilerin öğrenme süreleri hızlandırılabilmekte.

Liderlik duygusu, heves, özgüven, cesaret faktörlerini doğrudan etkileyen öğrenme hızı dikkate alınmadan sunulan bir eğitim programı, kişilerde başarısızlık duygusunun oluşmasına neden olmakta. Bu bilinç ile yola çıkan Tecrübe Eğitim Kurumları, sunduğu her eğitimin temelinde katılımcının özelliklerine hitap eden, verimli, sürekli ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesi adına özenle çalışmakta. Yine bu anlayışla tüm katılımcılara gerekli hassasiyeti gösteren Tecrübe eğitmenleri de tam zamanlı motivasyonun ve kaliteli öğrenmenin sağlanması adına özveri ile çalışmakta. Siz de bu ailenin bir parçası olmak ve hayat boyu aynı verimlilikle mesleki ya da sosyal yaşamınızda kullanabileceğiniz bir donanıma, size özel olarak sunulan keyifli programlar aracılığı ile sahip olmak için bize başvurabilirsiniz.