İşaret Dili Eğitimi

  • Eğitmen
    Show Haber İşaret Dili Spikeri Ercüment Tanrıverdi
  • Seviye
    İleri
  • Kurs Süresi
    2 Ay - Erişim 2 Yıl

İşaret dili, dilsel ve işitsel yetisi bulunmayan işitme engelli bireylerin iletişim kurmak için kullandıkları ortak bir dildir.  İşitme engelli bireylerin toplum içerisinde eşit şartlarda yaşayabilmesi adına aslında herkesin öğrenmesi gereken işaret dili için günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Dizilere, filmlere, uyarıcı tabelalara, reklamlara ve hemen her alandaki görsel ve işitsel medya araçlarına eklenmeye başlayan yazınsal metinler gibi, işaret diline de yer verilmeye başlanmış ve işaret dili uzmanları bu alanlarda görev yapmak adına adımlar atmıştır.  Bugün dünya çapında popülerleşen birçok marka da hizmet süreçlerinin verimliliği arttırmak ve her insana eşit şartta ulaşmak adına personellerine, işaret dili kursu almaları konusunda fırsatlar sunmaktadır. 

İşaret Dili Kursu

İşaret dili eğitimi; Kamu kuruluşu ya da özel şirketler içerisindeki ilgili birimlerde çalışmak isteyenler başta olmak üzere, hayatın her alanında yüksek standartlı ve eşit şartlarda yaşama hakkı bulunan işitme engelli kişilerle etkili iletişim kurmak isteyen herkesin katılabileceği bir kurstur.

işaret dili eğitimi, iki seviye olarak verilmektedir. Birinci seviye olan temel eğitim sertifikasını okur-yazar olan herkes alabilirken, ikinci seviye olan öğretici ve tercümanlık sertifikasını en az ön lisans mezunu olan kişiler alabilmektedir. Bunun yanı sıra bu eğitimi alan herkes eğitimin birçok yararına tanıklık etmektedir. Örneğin; jest ve mimik kullanımı öğrenmek bu eğitimin en büyük yararlarından biridir. Bu kursla birlikte edinmeniz gereken başka bilgiler için, beceri ve dil gelişimi için Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi’ne de göz atabilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılar; halk eğitim merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde eğitmen olarak, noter ve benzeri kurumlarda yeminli tercüman olarak, adli davalarda bilirkişi olarak veya dernek, kurum, kuruluş, kanal ve projeler bünyesinde İşaret Dili Tercümanı olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır. Aynı zamanda istenen niteliklere uygun oldukları takdirde bu bireyler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında yapılan sınavlara katılıp başarılı olmalarının ardında kamuda da hizmet verme şansını yakalayabilmektedir.

Eğitim boyunca katılımcılara, eğitmen tarafından titizlikle hazırlanmış video ders anlatımları, PDF kaynaklar ve ilgili dokümanlar ile sınırsız tekrar şansı da sunulmaktadır. 2 ay sürecek bu eğitimin sonunda tüm katılımcılara uygulanacak bir Bitirme Sınavı bulunmaktadır.

Eğitime katılmak içim Tecrübe Eğitim Kurumlarına telefon veya internet üzerinden Online başvuru yapabilir ve işaret dili kursuna hemen başlayabilirsiniz. Eğitiminiz süresince tüm araç gereçlerden sınırsız bir şekilde yararlanabilirsiniz.
Bu eğitime en az okuryazarlık seviyesinde diploma sahibi olan, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı İşaret Dili sertifikası almak isteyen, bu alanda gelişime açık olan ve işitme engelli bireyler ile sağlıklı iletişim kurmayı hedefleyen, meslek hayatını bu alanda idame ettirmek isteyen ve işitme engelliler ile ilgili projelerde yer almayı düşünen herkes katılabilir.
İşaret dili eğitimi sonrasında katılımcılara bitirme sınavı uygulanmaktadır. Bu sınavdan sonra başarı gösteren tüm katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı işaret dili sertifikası verilir.

İşaret Dili Eğitiminin Faydaları

İşaret Dili, ilk kez 1951 yılında Dünya İşitme Engelleri Federasyonu’nda ele alınan bir dil olmakla birlikte aslında somut bir dil bilgisi kuralı içermemektedir. Kariyer planlama sürecinde kullanıcılarına pozitif bir geri dönüş sağlayan ve bunun yanında manevi olarak da bilinmesi olumlu karşılanan İşaret Dili, el ve kol hareketlerinin, jest ve mimik kullanımının ve diğer beden dili ipuçlarının da yer aldığı görsel bir dildir.