Kobi - Finans Eğitimi

Kobi - Finans Uzmanlığı Uzaktan Eğitimi

Kişilere ya da kurumlara taşınabilir ya da taşınamaz varlıklarını nasıl değerlendirecekleri konusunda önerilerde bulunan kobi-finans danışmanlığı, gelişmelerinize yardımcı olma amacını taşımaktadır. Mevzuata ilişkin faaliyetlerde bulunmanızı sağlayacak olan kobi-finans danışmanlığı kursu ile kobilerin değişimi, iyileştirilmesi vb. süreçlerin yönetilmesinde yer alan danışman olma şansını elde edebilirsiniz.

Günümüzde her firmanın özellikle finansal süreçte doğru ve etkili adımlar atabilmesi adına böyle bir danışmanlık hizmetinden destek alması ya da bu birimi firma içerisinde bulundurması gerekmektedir. Kobi-finans danışmaları, Kobi’lere nasıl büyüyecekleri, bu süreçte karşılaştıkları sorunlar ile nasıl baş edecekleri, hangi kurum ve şirketlerden yardım alabilecekleri ve izlemeleri gereken yol haritaları konularında destek vermektedir.

KOBİ Danışmanları ile finansal konuların yanı sıra bireysel emeklilik, hayat sigortası, bireysel ya da şirket dahilinde gelecek yatırımları, taşınır ve taşınmaz varlıkların nasıl korunacağı ya da değerlendirileceği ve benzer konularda tavsiyelerde ve planlamalarda bulunurlar.

Halihazırda yaşanan ya da mümkün olması beklenen kriz ortamlarından, hem bireylerin hem de firmaların en az hasarla çıkmaları ve ekonomik hayatlarına devam etmeleri bakımından hizmet vermektedir. Doğru, güçlü, kârlı ve tutarlı adımların atılması adına ihtiyaç sahibi gerçek ya da tüzel kişiler adına tam anlamıyla bir pusula görevi gören KOBİ ve Finans Danışmanları, gelişen ekonomiler karşısında dengelerin yeniden sağlanması için de oldukça önemlidir.

Kobi - Finans Eğitimi

Kobi-finans eğitimi ile uzmanlaşan kişiler; ekonomik belirsizler karşısında şirketler için gereken önlemleri almak, sigorta süreçlerini yönetmek, yatırım ve tasarruf konularında danışmanlık yapmak, Kobi’lerin mevcut durum analizleri doğrultusunda sorunlarını tespit etmek ve çözümler önerme adına yetkili hale gelmektedir.
Bunun yanı sıra eğitim sonunda dış çevre faktörlerinin analizi, faaliyet planlarının hazırlanması ve yönetimi, hizmet sözleşmeleri, hizmet teklifleri çerçevesinde hizmetlerin toplam kapsamının düzenlenmesi ve tanımlanması yapılmaktadır. Ayrıca risk analizi, kontrol noktaları, sorun alanları, prensip anlaşmaları, öz değerlendirme, işletme stratejileri ve elbette ki insan kaynakları konularında da yeterlilik kazanan katılımcılar; kazanç sağlamak adına ihtiyaç duydukları tüm ilkelere de vâkıf olmaktadır.

Saymakla bitmeyecek daha birçok kazanımı taşıyan kobi-finans kursu yolculuğunda bize yol arkadaşı olmak ister misiniz? Biz Tecrübe Eğitim Kurumu olarak, gelecek kariyerleriniz ve planlarınız için bu yolda size keyifle eşlik ediyoruz. Üstelik size yararı dokunacak daha birçok kursu uzaktan eğitim ile Online olarak veriyoruz

Eğitimlerimize katılmak ve kendinizi geliştirmek için Tecrübe Eğitim Kurumuna telefon veya internet üzerinden Online başvuru yapabilir, size gönderilen kullanıcı adı ve parola ile eğitim sürecine hemen dahil olabilirsiniz.
KOBİ ve Finans Danışmanlığı Eğitimi; firmaların muhasebe ve finans yöneticileri, farklı sektörde istihdam arayan profesyoneller ve bankacı adayları başta olmak üzere bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimdir.
KOBİ ve Finans Danışmanlığı Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; üniversite onaylı ve uluslararası onaylı bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır.

Kobi-Finans Eğitiminin Faydaları

  KOBİ ve Finans Danışmanlığı Eğitimi süresince katılımcılara;
  • İşletme yönetimi ve finansal yönetim,
  • İnsan kaynakları yönetimi,
  • Üretim yönetimi,
  • Üretim yönetimi,
  • Teknoloji analizi ve yönetimi,
  • Satış ve pazarlama,
  • Risk analizi,
  • Motivasyon,
  • Nakit yönetimi,
  • Kaynak ihtiyacı,
  • Bireysel ve ticari krediler,
  • Yatırım ve proje finansman kredileri,
  • Leasing,
  • Gayri nakdi krediler, faktöring,
  • Ekonomik analiz,
  • Örgütsel davranış,
  • Şirket kültürü,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik,
  • Borçlar hukuku,
  • İş, ticaret ve tüketici hukuku,
  • Rapor hazırlama ve sunum teknikleri,
  • KOBİ politikaları,
  • Devlet teşvik ve destekleri,
  • Garanti ve kefalet sistemleri,
  • Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı Enerji Verimliliği Mevzuatı ve çok daha fazla konuda yeterlilik kazandırılmaktadır.

  Bu eğitim ile sermaye piyasasının sunduğu olanaklardan yararlanma ve bu doğrultuna danışanlarına fayda sağlama konusunda tüm KOBİ ve Finans Danışman adaylarına donanım kazandırılmaktadır.