İngilizce Eğitimi

Online İngilizce Eğitimi

Online ingilizce eğitimi sayesinde, dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman derslere katılabilir, istediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz. Bu sayede, temel düzeyde olan ingilizce birkiminizi bir adım daha ileri taşımak için büyük bir avantaj elde etmiş olursunuz.

İngilizce dilini konuşabilmek günümüzde modern hayatın en önemli gerekliliklerinden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Eğitim hayatınızda ve iş hayatınızda İngilizce bilmek sizler için büyük fark yaratacağı gibi, tatillerinizde yeni ülkeler gezip görmek, yeni kültürler tanımak istediğinizde de farklı kültürlerden birçok insanla iletişim kurmanıza katkısı olacaktır.

Yurtdışında kariyer yapmak isterseniz veya eğitiminize yurtdışında devam etmek isterseniz en başta iletişim aracınız olarak İngilizce dili ön plana çıkacaktır. Birçoğumuz hayatımızda mutlaka “önce şu işlerimi bitireyim, zaman bulunca İngilizceyi öğreneceğim” sözünü kullanmışızdır. Ancak bu mazereti tekrar ettikçe bir döngü haline gelmiş olması ve uygulama sürecine geçilmemesi fark ettiğiniz ve sizleri de rahatsız eden bir durum haline gelebilir.

Öncelikle ertelemekten vazgeçip bir adım atmazsanız, bu öğrenme sürecine ulaşamayacağınız gibi, korkularınız ve öğrenmeye başlama için motivasyonunuz zaman içerisinde azalacaktır. Bu kısır döngüden çıkmak için bir yerlerden başlamanız, aksiyona geçmeniz en önemli adımdır. Bir işe başlamaya karar verdikten sonra, bu kararı uygulamak için harekete geçmek en zor eşiği atlamanızı sağlayacak ve sürece giriş yapmanızı sağlayacaktır.

İngilizce Kursu

Hayatınızı şekillendirecek en önemli adımı atmakta geç kalmayın. İngilizce öğrenme sürecinize tecrübe eğitim farkıyla başlayarak bugüne kadar ertelediğiniz adımı atarak bir yerlerden başlangıç yapın. Evinizde, bahçenizde, tatilde, yazlığınızda veya bir kafede otururken uzaktan eğitim derslerini izleyebilirsiniz.

Modern ve yüksek kültürel kimliğe sahip olmak ve anadilinin tüm güzelliklerine detaylı hakim olmak isteyen herkesin ilk tercihi olmaktadır. Etkili konuşman kurallarının ve inceliklerinin öğretildiği bu eğitim sayesinde bireyler, konuşma yöntem ve süreçlerinde arzu ettikleri güce erişebilmektedir.

Mekândan bağımsız olarak, kendi zamanınıza uygun biçimde ders videolarını izleyebilir, aktiviteleri tamamlayıp soruları doğru şekilde cevapladığınızı gördükçe başardığınızı hissedecek ve keyifle öğrenme sürecine katılacaksınız. Ayrıca platformumuz üzerinde sizler için özel olarak hazırlanmış olan konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacak aktiviteleri eğlenerek ve öğrenerek tamamlayacaksınız.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı/CEFR

İngilizce eğitim programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı/CEFR ile belirtilen beceri düzeyleri göz önünde bulundurularak, mantıklı ve birbirini sürekli destekleyen bir konu sıralaması bağlamında konusunda uzman eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı yabancı dil eğitiminde amaç, içerik ve yöntemler için ortak bir temel sağlamak üzere geliştirilmiştir.

CEFR, Avrupa genelinde dil öğretim programlarının, müfredat kılavuzlarının, sınavların, ders kitaplarının ve buna benzer eğitim materyallerinin hazırlanması için ortak bir çerçeve sağlar. Her düzeyde öğrencilerin sahip olması gereken yetkinlikleri kapsamlı bir şekilde açıklar. 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenen İngilizce seviyeleri, A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere altı geniş yetenek seviyesini tanımlar. Bu altı referans seviyesi, bireyin dil yeterliliğini derecelendirmek için küresel standart olarak kabul edilmektedir

Seviyeler genellikle dil öğrenenler tarafından dört farklı metot kullanılır; bir dili konuşma, okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini açıklamak için kullanılır. Ancak seviyelerini resmi hale getirmek isteyenler için sınavlar ve sertifikalar da mevcuttur.

İngilizce eğitimine kayıt olmak için Tecrübe Eğitim Kurumlarına telefon veya internet üzerinden Online başvuru yapabilir ve size gönderilen kullanıcı adı, şifre ile sisteme giriş yaparak eğitimi almaya hızlıca başlayabilirsiniz. Dilediğiniz gün ve saatlerde eğitim videolarını izlemeye ve yazılı kaynakları okumaya başlayabilirsiniz. Eğitim süresi boyunca tüm dijital kaynaklara ulaşımınız sınırsızdır.

İngilizce Kursunun Amacı

Günümüzde kişisel gelişimimizin en önemli gerekliliklerinden biri olan İngilizceyi öğrenmek için herkesin farklı gerekçeleri olduğunu görebiliriz. Bazı kimseler farklı ülkelerden farklı kültürlere mensup insanlarla iletişim kurmak isterken, bazıları ise kariyerleri için İngilizce öğrenme ihtiyacı hisseder.

İnsanların İngilizce öğrenmek için farklı gerekçeleri olsa da, genellikle erteleme döngüsüne girerek sürekli ileri bir sürece erteleme durumu söz konusu olabilmektedir. Genel İngilizce Eğitimi, İngilizce şarkıları, filmleri, videoları anlamayı amaçlayan, İngilizce kitapları – gazeteleri okumayı amaçlayan, yurtdışına çıktığı zaman yabancılarla rahatlıkla iletişim kurabilmeyi amaçlayan veya gelecekte yabancı dil sınavlarına girerek belli bir puanı hedefleyen, bunun için öncelikle İngilizce temelini sağlamlaştırmak isteyen kişiler için ideal bir eğitimdir.

Bu eğitimi tamamladıktan sonra uluslararası onaylı sertifikaya sahip olarak İngilizce bilginizi de kanıtlama imkânınız olacaktır.

A1 | Beginner

A1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Somut ihtiyaçları karşılamak için çok temel ifadeleri anlar ve kullanabilirsiniz.
 • Kendisini tanıtır ve diğerlerine kişisel detaylar hakkında sorular sorabilirsiniz.
 • Diğer kişi yavaş ve net konuştuğu sürece etkileşimde bulunabilirsiniz.

A2 | Elementary

A2 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Alışveriş, aile, iş vb. gibi alanlarda sık kullanılan ifadeleri anlayabilirsiniz.
 • Rutin işlerinizi anlatabilir ve doğrudan bilgi alışverişini içeren konuşmaları anlayabilirsiniz.
 • Acil ihtiyaç konularını basit terimlerle açıklayabilirsiniz.

B1 | Intermediate

B1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Aile, iş, okul veya eğlence ile ilgili konuları anlamanıza yardımcı olur.
 • Kişisel ilgi alanlarınızla ilgili basit metinler oluşturun.
 • Dilin konuşulduğu bir alanda seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla başa çıkabilirsiniz.
 • Deneyimleri, olayları, hayalleri ve istekleri kısaca fikir ve planları açıklayabilirsiniz.

B2 | Upper Intermediate

B2 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dâhil olmak üzere, hem somut hem de soyut konularda karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilirsiniz.
 • Ana dili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşim kurabilirsiniz.
 • Çeşitli konularda ayrıntılı metinler üretebilirsiniz

C1 | Advanced

C1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Çok daha uzun ve daha zorlu metinleri veya sohbetleri anlayabilirsiniz.
 • Dili sosyal, akademik veya profesyonel amaçlar için etkili bir şekilde kullanmanıza imkân sağlar.
 • Karmaşık konular hakkında iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı metinler oluşturabilirsiniz.

DERS İÇERİKLERİ

Introducing yourself & greetings
Alphabet
Numbers
Countries
Subject pronouns
To be "am/is/are"
To be - negatives "am not/is not/are not"
To be - questions "am I/is he/she/are you"
Articles-a-an
There is-there are
Possessive adjectives / possessive "-s"
Possessive pronouns
Plural forms - irregular plurals
Some - any
Prepositions of place
There is/are with prepositions of place
This-that-these-those
Can-can't (abilities)
Can-can't (permission & possibility)
Present simple tense (genis zaman)
Present simple tense - negatives (genis zamanda olumsuz cumle yapısı)
Present simple - questions (genis zamanda soru yapisi)
Telling the time (zamanı sormak ve soylemek)
Prepositions of time - zaman edatları
Simple present - everyday activities with time expressions
Adverbs of frequency
Object pronouns
Countables uncountables Present continuous
Present continuous negatives - questions
Present continuous vs present simple
Was-were
Past time expressions (last-ago …)
Can - can't + could - couldn't
Simple past - regular
Simple past - irregular
Simple past - negative
Simple past - question
Simple past with past time expressions
Going to future positive
Going to future negative
Going to future questions
Want & would like to
Present simple (adverbs of frequency+time expressions)
Present continuous (+prepositions of time)
State and action verbs
Past simple (regular & irregular verbs)
Past simple (negatives & questions)
Past simple of "can" => "could"
Used to
Prepositions of place - 2
Should / shouldn't (giving advice)
Present perfect
Present perfect with ever and never
Present perfect with just, already and yet
Past continuous
Past continous + past simple
Adjectives / adverbs
Will future
Going to & will
Present continuous (future arrengements)
Countable/uncountable nouns
Some/any/a few/a little/a lot of
Many/much
Comparatives
Superlatives
As ... As
"if" conditionals - type 0
"if" conditionals - type 1
The imperative
Let's
Have to / don’t have to/must/mustn’t
Can/can’t (possibilities)
Can/could ı…?
The passive voice (present simple)
The passive voice (past simple)
Gerund/infinitive
Quantities
Joining words
Countable and uncountable nouns
Demonstratives
Present perfect Continuous
Joining words: although, even, though, however
Comparatives / superlatives
less … than, (not) as … as, too and (not) enough
will, be going to, present continuous for future
will, may, might
reflexive pronouns
Zero conditional
First conditional
Modal verbs of obligation, prohibition and advice
Second conditional
Past perfect Simple
used to
Gerunds and infinitives
Tag questions - Short questions -Expressing surprise/interest
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
Reported speech – Statements
Reported speech – questions
Reported speech - orders
Modal verbs of speculation and deduction – present and past
too/enough
so and such
I wish / If only
Conditionals - Wishes
The passive – present simple
The passive – other tenses
have something done
Present simple, present continuous
present habits
Present perfect simple and present perfect continuous
Past simple and past continuous
Past habits (Used to-would)
Future forms
Future continuous
future perfect simple
future perfect continuous
Comparative and superlative adjectives and adverbs
Other ways of making comparisons
so, such, too, enough
Modal verbs of obligation, prohibition and advice – present
Modal verbs of obligation, prohibition and advice – past
Modal verbs of speculation and deduction – past, present and future
Zero, first and second conditionals
unless, as long as, provided/providing (that), in case, if only
Third conditional
Wishes - Would rather
The passive
Passives, passive infinitives and gerunds
The passive – verbs with two objects
Causatives
Determiners and quantifiers
Participle clauses
Making and modifying comparisons
The passive with say, know, believe, etc.
Relative clauses
Future activities in the past
Mixed conditionals
Indirect questions
Whatever, wherever, whoever, etc.
Present perfect forms and past simple
Modifying comparative and superlative forms
Present and past habits
Relative clauses
Narrative tenses
Forming adjectives / adjective suffixes
Order of adjectives
Future forms
Advanced future forms
Used to / Be get used to (tenses)
Review of conditional forms
Advanced conditional forms
Mixed conditionals
Inverted conditionals
Unreal past Conditionals
Forming negative adjectives
Past regrets
Passives
Causatives
Adding emphasis
Reported speech
Inversion
Different uses of can, could, may and might
Clauses of purpose
Ellipsis and substitution
Gerunds and infinitives
Participle clauses