Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Tıbbi Sekreterlik Uzaktan Eğitimi

Tıbbi Sekreterlik eğitimi ile, sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarında istihdamı gerekli olan özel yetişmiş sekreterlerin mesleki alana önemli bir adım atılmış olacaktır.

Tıbbi Sekreterlik Kursu

Sağlıkla ilgili her konuda bilgi toplayan, derleyen ve sonrasında bu verilerin analizini tıbbi birtakım yöntemler ışığında yapan tıbbi sekreterler, günümüzde oldukça ağır çalışma şartları bulunan sağlık çalışanlarının da en yakın destekçileridir. Bu sağlık meslek mensupları; tıbbi ünitelerde gerçekleşen haberleşme ve yazışma hizmetlerinin kontrol ve sürekliliğini sağlamakta ve gerekli bilgileri istatistiki verilerle derleyerek belgeye dönüştürmektedir. Kişilerarası iletişimi güçlü, sabırlı ve çözüm odaklı olmaları beklenen tıbbi sekreterler, özellikle acil durumlarda yönetmeleri gereken krizlerle de çoğu kez pratik ve etkili bir bakış açısı kazanabilmektedir.

Tıbbi sekreterlik eğitiminde katılımcılara kazandırılmak istenen bir sürü yeterlilik vardır. Tıbbi sekreterler bu eğitimle birlikte gelen hasta aramalarını yanıtlayabilecek, önemli mesajları ilgili hekimlere iletebilecek, sigorta ve ödemeler hakkında hastaları bilgilendirebilecek, hasta kabulü yapabilecek ve hasta kayıtlarını alarak arşivleyebilecek kazanımları elde edebilmektedirler.

Tıbbi sekreterlik eğitimi almak isteyen bireylerin bu meslekte uzmanlaşmaları ve bu mesleği icra edebilecek yetkinliğe ulaşabilmesi için bazı mesleki sorumlulukları taşıması gerekir. Bu sorumluluklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Temel bilgisayar bilgisini taşıyor olmak ve Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmak,
 • Tıbbi sekreterlik görevini yerine getirecek kuralları doğru ve etkili bir şekilde benimsemiş olmak,
 • Mesleği icra etmenin amacı,
 • Genel sağlık bilgisi,
 • Hasta bilgilerinin içeriği ve kayıt süreci,
 • Etkili iletişim ve beden dili,
 • Randevu sistemlerinin kullanımı,
 • Hizmet verme biçimleri,
 • Hasta dosyasını düzenleme, saklama ve arşivleme yöntemleri,
 • Kriz, stres ve zaman yönetimi,
 • Tıbbi sekreterlik eğitimi ile bu sorumlulukları kazanmak için 2 ay boyunca eğitimlere düzenli olarak katılım sağlamak gerekir. Eğitimin sonucunda tüm katılımcılara bitirme sınavı uygulanır ve gerekli yeterliliğe ulaşıp ulaşmadıkları ölçülür. Bu eğitimi alarak hangi düzeylere ulaşabileceğinizi ve alanınızda ne kadar çok uzmanlaşabileceğinizi görmek sizin de hakkınız. Bunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız, bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz

  Tecrübe Eğitim Kurumlarına telefon veya internet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınız takdirde tarafınıza size özel olacak kullanıcı adı ve şifresi iletilir. Kullanıcı adı ve şifresini kullanarak uzaktan eğitim sistemine girişiniz sağlanır ve anında alacağınız eğitime yönlendirilirsiniz. Ayrıca eğitiminiz süresince bütün kaynaklardan ve video gibi eğitim araçlarından sınırsız bir şekilde yararlanabilirsiniz.
  Tıbbi sekreterlik eğitimine; en az ilkokul mezunu olan, mesleği icra etmeyi engelleyici herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmayan, sabırlı, ayrıntılara önem veren, dikkatli, düzenli, öğrenmeye açık, sorumluluk sahibi, masa başı çalışma ortamına uygun, insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda bilgi ve yetenek sahibi herkes katılabilmektedir.
  Tıbbi Sekreterlik Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; üniversite onaylı ve uluslararası onaylı bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır.

  Tıbbi Sekreterlik Eğitiminin Faydaları

   Bu eğitim ile katılımcılara;
   • Tıbbi sekreterlik teriminin anlamı ve bu unvana ait görev tanımı,
   • Mesleğin amacı,
   • Hizmet biçimleri,
   • Genel sağlık bilgisi,
   • Hasta bilgilerinin içeriği ve kayır süreci,
   • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve kullanım özellikleri,
   • Hasta karşılama,
   • Hasta ile yüz yüze ve telefonda iletişimin incelikleri,
   • Hasta dosyası düzenleme, saklama ve arşivleme yöntemleri,
   • Etkili iletişim,
   • Beden dili,
   • Kriz yönetimi, stres yönetimi ve zaman yönetimi,
   • Randevu sistemlerinin kullanımı,
   • Kurum için ve kurumlar arası iletişim süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi, temel sağlık terimleri,
   • Hasta indeks kartlarının hazırlanması ve düzenlenmesi,
   • Hastalık ve ameliyat indekslerinin hazırlanması,
   • Ayakta hasta işlemleri,
   • Hasta hakları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve protokol kuralları,
   • Sağlıkta kalite standartları,
   • Microsoft Office programları ve temel bilgisayar bilgisi gibi birçok başlık hakkında uzmanlık derecesinde bilgiler verilmektedir.