TIBBİ SEKRETERLİK EĞİTİMİ

 

     Tıbbi Sekreterlik, sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarında istihdamı gerekli olan özel yetişmiş sekreterlerin mesleki alan adı olarak tanımlanabilmektedir. Sağlıkla ilgili her konuda bilgi toplayan, derleyen ve sonrasında bu dataların analizi tıbbi birtakım metotlar ışığında yapan Tıbbi Sekreterler, günümüzde oldukça ağır çalışma şartları bulunan sağlık çalışanlarının da en yakın destekçileridir. Bu sağlık meslek mensupları; tıbbi ünitelerde gerçekleşen haberleşme ve yazışma hizmetlerinin kontrol ve sürekliliğini sağlamakta ve gerekli bilgileri istatistiki verilerle derleyerek belgeye dönüştürmektedir. Kişilerarası iletişi güçlü, sabırlı ve çözüm odaklı olmaları beklenen Tıbbi Sekreterler, özellikle acil durumlarda yönetmeleri gereken krizlerle de çoğu kez pratik ve etkili bir bakış açısı kazanabilmektedir.

     Tıbbi Sekreterlerin çalışma alanı ele alındığında genellikle hastaneler, sağlık ocakları, tıbbi laboratuvarlar, aile hekimleri merkezleri, diş hekimleri muayenehaneleri, poliklinikleri, özel tıp merkezleri ve yine özel sağlık ve estetik merkezleri ön plana çıkmaktadır. Alacakları eğitim sonucunda başarılı oldukları takdirde tüm bu adı geçen alanlarda çalışma şansları bulunan Tıbbi Sekreterler; gelen hasta aramalarının yeterli şekilde cevaplandırılması, önemli mesajların ilgili hekime iletilmesi, sigorta ve ödemeler hakkında hastalara bilgilendirme sağlanması, hasta kabulü, hasta kayıtlarının alınması ve arşivlenmesi, vizite ve kontrol randevularının ayarlanması, laboratuvar sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi ve süreç hakkında hekime bilgi verilmesi, ofis düzeninin sağlanması, malzeme stokunun kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, finansal kayıtların tutulması, sigorta ve faturalandırma süreçlerinin doğru sonuçlanması adına gerekli özenin gösterilmesi ve genel anlamda idarenin sağlanması konularından da sorumludur. Eğitim boyunca katılımcılara, eğitmen tarafından titizlikle hazırlanmış video ders anlatımları, PDF kaynaklar ve ilgili dokümanlar ile sınırsız tekrar şansı da sunulmaktadır. 2 ay sürecek bu eğitimin sonunda tüm katılımcılara uygulanacak bir Bitirme Sınavı bulunmaktadır.

Bu eğitim ile katılımcılara;

 • Tıbbi sekreterlik teriminin anlamı ve bu unvana ait görev tanımı,
 • Mesleğin amacı,
 • Hizmet biçimleri,
 • Genel sağlık bilgisi,
 • Hasta bilgilerinin içeriği ve kayır süreci,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve kullanım özellikleri,
 • Hasta karşılama,
 • Hasta ile yüz yüze ve telefonda iletişimin incelikleri,
 • Hasta dosyası düzenleme, saklama ve arşivleme yöntemleri,
 • Etkili iletişim,
 • Beden dili,
 • Kriz yönetimi, stres yönetimi ve zaman yönetimi,
 • Randevu sistemlerinin kullanımı,
 • Kurum için ve kurumlar arası iletişim süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi, temel sağlık terimleri,
 • Hasta indeks kartlarının hazırlanması ve düzenlenmesi,
 • Hastalık ve ameliyat indekslerinin hazırlanması,
 • Ayakta hasta işlemleri,
 • Hasta hakları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve protokol kuralları,
 • Sağlıkta kalite standartları,
 • Microsoft Office programları ve temel bilgisayar bilgisi gibi birçok başlık hakkında uzmanlık derecesinde bilgiler verilmektedir.
     Bu eğitime; en az ilkokul mezunu olan, mesleği icra etmeyi engelleyici herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmayan, sabırlı, ayrıntılara önem veren, dikkatli, düzenli, öğrenmeye açık, sorumluluk sahibi, masa başı çalışma ortamına uygun, insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda bilgi ve yetenek sahibi herkes katılabilmektedir.
     Tecrübe Eğitim Kurumları’na telefon veya internet üzerinden yaptığınız başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yalnızca size özel tanımlanan bir kullanıcı adı ve şifre ile yönlendirileceğiniz sisteme giriş yapabilir, sonrasında dilediğiniz gün ve saatlerde eğitim videolarını izlemeye ve yazılı kaynakları okumaya başlayabilirsiniz. Eğitim süresi boyunca tüm dijital kaynaklara ulaşımınız sınırsızdır.
     Tıbbi Sekreterlik Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; üniversite onaylı ve uluslararası onaylı bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır.
 
Ön Başvuru Formu