BİOENERJİ, REİKİ, DİĞER ENERJİLER EĞİTİMİ

     

     Dünyanın var oluşundan itibaren enerjiler; çevremizde, bedenimizde, hayatımızda, attığımız her adımda yer almaktadır. Yaşayan tüm canlılar enerjiden oluşmuştur ve hatta bu canlıların gündelik yaşam döngülerinde bile enerjilerin etkileri söz konusudur. Bunun yanı sıra kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen birçok rahatsızlık, hastalık, travmalar, deneyimler, korkular, krizler ve duygusal çöküntüler de enerjiler aracılığıyla iyileştirilebilmektedir. En bilinenlerinden Bioenerji ve Reiki’nin yanı sıra Kundalini Reiki, Karuna, Ra-Sheeba ve Piramit Enerjisi gibi enerjiler; kişilerin daha pozitif, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duydukları titreşimi yükseltebilmekte, ruhsal ve bedensel dengenin korunmasına yardımcı olmaktadır. Bilimsel varlığı oldukça eski zamanlara dayanan Bioenerji; bedende var olan hücrelerin canlanması, sinir sistemlerini birbirine bağlayan elektromanyetik akımın düzenli çalışması ve pozitif bütünlüğün elde edilmesi adına anlık ve dinamik şifa yöntemi sayılabilecek bir “yaşam enerjisidir”. Bu enerji aktarımı tekniği, en küçük hücreden başlayarak bütünün hayrına dek ulaşan ve sonsuz şifa yöntemi kabul edilen bir deneyimdir. Reiki ise adı geçen diğer tüm enerjilerin ilk basamağı olarak bilinmektedir. Master eğitimi dahil 4 aşaması bulunan Reiki, “elle şifa verme sanatı” ve "Ruhsal Bilgelik Rehberliğinde Yaşam Gücü" ifadesiyle Tibetli Lamaların binlerce yıl öncesinden kullandığı Raku-Kei enerjisinin iyileştirme yöntemine verilen isimdir. İlk olarak 1900’lü yılların başında Japon Teolog Doktor Mikao Usui tarafından kullanılan bu enerji, aynı formda bulunan anlamına gelen “Rei” ve güç, yaşam enerjisi anlamlarına gelen “Ki” sözcüklerinden türeyen Reiki ismini de bu yıllarda almıştır. Hem kişilerin kendi ruh ve beden sağlıklarını iyileştirmeleri hem de modern tıbbın, kalıcı çözümler üretirken ihtiyaç duyduğu spiritüel şifalandırma sürecine katkı sağlaması bakımında kullanımı oldukça yaygınlaşan bu doktrin, toplumda ‘el verme’ olarak da bilinen bir inisiyasyon yöntemi ile öğretilmektedir.

 

     Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler Eğitimi; sürdürülebilirliği ve geliştirilebilirliği açısından yaşam boyu öğrenime uygun bir eğitimdir. Vücudun merkezi sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı bu enerjiler, aynı zamanda kişilere yepyeni bir hayat görüşü ve amacı da kazandırmaktadır. Her seviye beden performansının arttırılmasına, duru görünün geliştirilmesine, manevi uyanışın gerçekleşmesine ve bu uyanış ile farkına varılan gerçeklerin de günlük yaşama aktarılmasına, tüm psikolojik rahatsızlıkların onarılmasına, olayların Bir’in ve bütünün hayrına dönüştürülmesi ve olumsuz görülen her durumda kök nedenin ve bu süreçteki görünmeyen asıl öğretinin fark edilmesine olanak sağlayan bu eğitim sürecinde aktarılan tüm bilgiler ile kişiler de fiziksel, ruhsal, çevresel ya da durumsal rahatsızlıklarının önüne geçebilmektedir. Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler Eğitimi, Bioenerji ve Reiki Enerjisi’nin anlatıldığı aşamalardan oluşmaktadır. Eğitim süresince Bioenerji, yalnızca teorik olarak anlatılmakta; Reiki Enerjisi ise hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterilmektedir. Eğitim boyunca katılımcılara, eğitmen tarafından titizlikle hazırlanmış video ders anlatımları, PDF kaynaklar ve ilgili dokümanlar ile sınırsız tekrar şansı da sunulmaktadır. Tercihe göre bu eğitimi alan tüm katılımcılara, Reiki 1 Enerjisi inisiyasyonu da hediye edilmektedir. 2 ay sürecek bu eğitimin sonunda tüm katılımcılara uygulanacak bir Bitirme Sınavı bulunmaktadır.

Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler Eğitimi, katılımcılarına oldukça objektif ve yüksek bilinç temelli bir yaşamın kapılarını açmaktadır. Bir dizi spesifik el hareketi ile uygulayabilecekleri enerjileri öğrenmenin yanı sıra bu kişiler;

  • Bedenlerini ve beyinlerini kontrol etme yöntemlerine,
  • Tamamen ilahi düzene ait bu enerjiler ile olay ve durumları daha hayırlı hale getirme metotlarına,
  • Vücudumuzdaki enerji merkezi olarak bilinen çakraların doğru ve düzenli çalışması

adına gerekli tüm ipuçlarına ve hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güçlenmek adına ihtiyaç duyulan tüm bilgilere de vakıf olmaktadır. Eğitim süresince, entegretif bu terapi sistemlerinin her aşamasına hâkim olacak katılımcılar, eğitimin sonunda alacakları Reiki 1 inisiyasyonu ile kendilerine de bu enerjiyi uygulayabileceklerdir. Sonrasında çevrelerine de aynı şifa tekniklerini uygulamak isteyen, bu süreci mesleki anlamda geliştirmeyi hedefleyen ve bu paralelde terapist olmak isteyen kişiler ise ileri düzey eğitimlerden yararlanabilecektir. Enerjilerin en temel halde öğrenilmesi adına ilk basamak niteliği bulunan bu eğitim; psişik korunma, enerji şifasının bilimsel açıklaması, auranın tanımı ve aura görme deneyimi, terapi seanslarında aura gözlemleri, meditasyonun tanımı ve çeşitleri, çakraların tanımı, özellikleri ve işlevleri, zihnin gücü, şifa süreci ve şifacının gelişimi, direnç yasası ve ruh hallerinin idaresi gibi konularda da detaylı bilgiler sunmaktadır.

     Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler Eğitimi; bu alanda kendisini geliştirmek, şifa yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, daha pozitif bir bakış açısına sahip olmak ve süreci tamamlayarak terapist olmak isteyen herkesin katılabileceği, ağırlıklı olarak teorik bir eğitimdir. Teorik bilgilerin yanında katılımcıların uygulayabilecekleri meditasyonlara, aura ve çakra temizleme yöntemlerine ve enerji koruma metotlarına da yer verilmiştir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler, kendilerini bu kariyer sürecinde geliştirmek adına ilk adımı atmış olacaklardır. Bu eğitim, kişinin öncelikle kendi enerjisini yükseltmesi ve dengelemesi adına geliştirilmiştir. Sonrasında uygulayıcı olmak isteyen katılımcılar ise eğitimin diğer aşamalarını da talep etme hakkına sahiptir.
     Tecrübe Eğitim Kurumları’na telefon veya internet üzerinden yaptığınız başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yalnızca size özel tanımlanan bir kullanıcı adı ve şifre ile yönlendirileceğiniz sisteme giriş yapabilir, sonrasında dilediğiniz gün ve saatlerde eğitim videolarını izlemeye ve yazılı kaynakları okumaya başlayabilirsiniz. Eğitim süresi boyunca tüm dijital kaynaklara ulaşımınız sınırsızdır.
     Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır.
 
Ön Başvuru Formu