AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

 

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR     

     Her toplumun temel yapı taşını oluşturan en küçük birimi aile, aynı zamanda toplumun fonksiyonelliği açısından da kök sayılmaktadır. Öyle ki sağlıklı ilişkiler kurabilen, bağlı, güçlü ve uyumlu bir aile yapısı ile toplumun gelişimi aynı paralelde ilerlemektedir. Tam da bu noktada düzeni bozulan aile kurumlarının iyileştirilmesinin, aslında toplum sağlığı açısından da ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekmek gerekmektedir. Her bir aile bireyinin problemini, sağlıklı ve kalıcı çözümler üretmek üzere ele alarak ve tüm bu süreçte aile bütünlüğünü göz önüne bulundurarak verilecek destekler ile toplumun bu en küçük bütünü; güçlü iletişim becerilerinin, kültürel değerlerin, farkındalığın, eğitimin ve uyumlu sosyal grupların oluşmasına veya gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerle oldukça önem kazan Aile Danışmanlığı ise aile yapısının gerektiği gibi korunması açısından ihtiyaç duyulan tüm psikodinamik, yapısal, eksperiyantal, bilişsel ve davranışçı terapi modellerini sunmaktadır. Özellikle boşanmaların arttığı ve geleneksel aile yapısının değişmeye başladığı son dönemlerde bireylerin ve doğal olarak da toplumun iyileştirilmesinde önemli rol oynayan Aile Danışmanları; aile üyesi her bir kişinin sorunlarına odaklanma, bunlara çözüm getirme, evlilik, ayrılık, boşanma gibi süreçleri yönetmede destek verme, anne-baba-çocuk rollerini ve bu roller arasındaki ilişkileri olması gerektiği şekilde biçimlendirme, sağlık, ekonomi, beslenme, sosyal hayat gibi tüm yaşamsal konularda yol gösterme ve hem çekirdek aile hem de geniş aile içerisindeki uyumun ve düzenin korunmasına yardımcı olma gibi konularda kalıcı çözümler sunmak adına çalışmaktadır.

      Aile Danışmanlığı Eğitimi ile uzmanlaşan kişiler, bozulan aile sistemini onarmaya yönelik birçok çalışma yapmakta yetkili hale gelmektedir. Başlı başına bir meslek olarak günümüzde oldukça popüler sayılan Aile Danışmanlığı, Aile Yasası çerçevesinde hayata geçirilen bir psikolojik danışmanlık hizmeti çeşididir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttükleri bir proje olan Aile Danışmanlığı Eğitimleri, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izni ile 04.09.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” içerisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu eğitimi alan ve eğitim sonunda başarılı sayılan herkes, “Aile Danışmanı” unvanı ile çalışmaya hak kazanmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılara, eğitmen tarafından titizlikle hazırlanmış video ders anlatımları, PDF kaynaklar ve ilgili dokümanlar ile sınırsız tekrar şansı da sunulmaktadır. 4 ay sürecek bu eğitimin sonunda tüm katılımcılara uygulanacak bir Bitirme Sınavı bulunmaktadır.
 Aile Danışmanlığı Eğitimi süresince katılımcılara;
 • Gelişim dönemleri ve ilkeleri,
 • Gelişim alanları,
 • Ergenlik dönemi,
 • Ergenlik sürecini etkileyen faktörler,
 • Ergenlik dönemi sorunları,
 • Eşi tanıma aşamaları,
 • Evlilikte eş seçme ve uyum,
 • Aile içi iletişim,
 • Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk,
 • Yaşlılık kavramı,
 • Yaşlılıkta ruh sağlığı ve sosyal uyum,
 • Veri toplama yöntemleri,
 • Aile tanımı ve işlevleri,
 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri,
 • Roller ve fonksiyonlar,
 • Etik ilkeler,
 • Kriz dönemlerinde aile içi yaklaşımları,
 • Uluslararası belgeler ile ailenin korunması,
 • Ülkemizdeki yasalar,
 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması,
 • Meslek etiği,
 • Rapor yazma ve çok daha fazla konuda yeterlilik kazandırılmaktadır. Bu eğitimi alan

bireyler; özel aile danışmanlığı merkezi açabilmekte veya mevcutta bulunan özel bir aile danışmanlığı merkezinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’nde, SHÇEK kapsamında yer alan aile danışmanlığı merkezlerinde, bu konuda hizmet veren özel kurumlarda, bireysel kliniklerde ve Adalet Bakanlığı’nın aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak çalışabilmektedir.

 Aile Danışmanlığı Eğitimi;
 • Çocuk gelişimi uzmanlarının,
 • Sosyologların,
 • Psikologların,
 • Psikolojik danışmanların,
 • Sosyal hizmet uzmanlarının,
 • Lisans veya yüksek lisans mezunu hemşirelerin,
 • Uzman, asistan ve pratisyen hekimlerin,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin ve ilgili bölümde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin katılabileceği bir eğitimdir.
     Tecrübe Eğitim Kurumları’na telefon veya internet üzerinden yaptığınız başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yalnızca size özel tanımlanan bir kullanıcı adı ve şifre ile yönlendirileceğiniz sisteme giriş yapabilir, sonrasında dilediğiniz gün ve saatlerde eğitim videolarını izlemeye ve yazılı kaynakları okumaya başlayabilirsiniz. Eğitim süresi boyunca tüm dijital kaynaklara ulaşımınız sınırsızdır.
     Aile Danışmanlığı Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır. Bu sertifika aynı zamanda “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” kapsamında geçerli olup, katılımcının mesleki yeterliliğini de ispatlar özelliktedir.
 
Ön Başvuru Formu